OCEANUS FOUNDATION

Το Oceanus Foundation διχάζει την ναυτιλιακή κοινότητα...

Το πρώτο ελληνικό ψηφιακό νόμισμα ήρθε για να μείνει και να εκσυγχρονίσει την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία ! Με την εκρηκτική άνοδο των τιμών των cryptocurrencies με κινητήριες δυνάμεις το Bitcoin...