Γερμανία – Οι πρόσφυγες φέρνουν οικονομική ανάπτυξη

Οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου DIW έδειξαν πως η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας το 2016 θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 0,25% εξαιτίας των προσφύγων.

Επιπρόσθετα, επιπλέον ανάπτυξη είναι εφικτή με την αύξηση των δημοσίων δαπανών από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα πρέπει να φροντίσει για την στέγαση, την ένταξη και την εκπαίδευση των μεταναστών.

People welcoming refugees to Dortmund, Germany, on Sunday. Thousands of the refugees arrived by trains. Picture: AP Photo/Martin Meissner

Σαν αποτέλεσμα η κατανάλωση, ένα από τα στοιχεία του ΑΕΠ, θα αυξηθεί. Αναμένεται πως οι πρόσφυγες θα ξοδέψουν μεγάλο ποσοστό της οικονομικής βοήθειας που τους δίνεται, για τις προσωπικές τους ανάγκες συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της κατανάλωσης.

Σχολιάστε