Argentina 2001, Greece 2015?

imagesΤΟ THESHARK.GR σε συνεργασία με το Austrian Economics Center , το ΚΕΦΙΜ και τους Students for Liberty δημοσιεύουν το άρθρο του ερευνητή  Federico N. Fernández που κατάγεται από την Αργεντινή και συγκρίνει την κρίση με αυτή της Ελλάδας .Παραθέτουμε το άρθρο στα αγγλικά και σύντομα θα υπάρξει μετάφραση ! 

Alexis Tsipras has repeatedly praised the way Argentina handled its 2001 economic crisis. The current

events in Greece, unfortunately, seem to be a déjà vu of the Argentinian collapse. Now that the Syriza

administration has imposed capital controls and flirts with default and euro Grexit, a proper assessment

of the Argentinian crisis might be needed more than ever.

To defeat hyperinflation, in 1991 the government applied a fixed exchange rate system which demanded

that for every peso in circulation there would be a dollar stored at the Central Bank. This sole measure

ended an inflation cycle of more than five decades. However, such a strict monetary should have been

accompanied by a set of measures such as fiscal prudence which never arrived.

But old habits die hard. Like Greece today, Argentina was for a very long time living beyond its means.

Particularly its public sector was oversized and in perennial deficit. In the late nineties Argentina’s public

sector was in need of an extra 10 billion dollars a year due to its deficit. With the alternative of printing

money out of the table due to the convertibility regime the government turned to foreign debt as a way

This irresponsible behavior continued until 2001, when markets showed serious doubts regarding the

sustainability of the sovereign debt. The Argentinian political elite back then was as incompetent and

suicidal as the Greek today. Only in the second half of 2001 they tried some desperate attempts which

came too late anyway. By the end of that year the collapse finally happened and Argentina devaluated its

currency and defaulted its sovereign debt. On top of this, all bank deposits were frozen.

Leaving the convertibility regime was one of the most traumatic events in the country’s history. Since the

peso had a parity with the dollar and Argentinians, for obvious reasons, tend to distrust their own

currency the economy was de facto dollarized. Politicians knew this and they also knew that it would be

too hard to honor people’s contracts and savings in dollars. So the must have cried “Eureka” when

somebody came with the concept of asymmetrical devaluation – which in practice meant the destruction

Savers were heavily penalized by this economic atrocity. For instance, if you had 10,000 dollars in your

bank account the government will transform them into pesos at a 1.4 exchange rate. So, where is the

trick? After devaluation, the real exchange rate was 3 pesos per dollar. Thus, in one magic act more than

half of your actual savings was written down. What is more, your new bank balance would be given back

to you in installments or in government bonds due in five to ten years.

This procedure represented a major transference of wealth. The losers were savers, people living on

salaries, creditors of private dollarized contracts like mortgages, and many more. All of them saw their

income and savings liquefied by an imposed exchange rate and the eroding power of inflation.

Many people lost their life savings. Some people lost a lot more. There were cases in which individuals

could not even get their money to pay for medical procedures. The only possibility way was to go to a

judge. But justice was slow and, in many cases, unfair. A renowned sports journalist requested his

savings to pay for surgery abroad. A judge ruled that he was not ill enough… A few months later the

journalist died. We will never know how many died because of situations like this.

In spite of all this, many still regard the Argentinian case as a “successful devaluation.”

The 2001 crisis had a profound impact in the country’s political and economic landscape. Some of its

ramifications are present even today.

The political system was utterly destroyed by the crisis. Only one party remained standing – and it took a

populist turn with Hugo Chávez’s “Bolivarian” Venezuela as role model. Led by Peronist administrations

since 2002, the country has done nothing but declining socially and economically. This decay is perhaps

best portrayed by the 2015 edition of the Heritage Foundation / Wall Street Journal Index of Economic

Freedom, Argentina ranks 169th… out of 179 countries!

Moreover, it was not the devaluation or the political genius of the Peronists which caused the economic

growth of the 2003 – 2010 period. Argentina benefitted of an extremely benevolent economic

environment started in 2002 with the rise of commodity prices. The 21st century has been so far a

century of a weak dollar and an easy monetary policy by the Federal Reserve. Historically, there is a

correlation between commodity prices and the US dollar cycle. This windfall was of such a magnitude

that it even allowed the Argentinian government, starting with the unelected transition administration of

2002-2003, to heavily tax its own commodity exports.

Even in this extremely favorable scenario Argentina has not been able to fully restructure its national

debt. What is more, due to the demagoguery and irrationality of its leaders, it has been declared in

contempt by an American Court in an unresolved dispute with defaulted bondholders.

The prestigious economist Carlos Rodríguez Braun says that if devaluations were the way to economic

success, Argentina would be rich and Switzerland would be poor. Leaving the common currency will

definitely bring to the Greek population most, if not all, of the problems that leaving convertibility

brought to Argentinian citizens. As to the advantages, they remain to be seen.

Screenshot_2

Σχολιάστε