Φάκελος Offshore εταιρείες

Πρόσφατα με την υποκλοπή 11.000.000 εγγράφων για περισσότερες από 200.000 offshore εταιρείες στον Παναμά κατακλυζόμαστε από αρθρογραφία σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες η οποία δεν βασίζεται σε γνώση σχετικά με το incorporation εταιρειών στο εξωτερικό αλλά από την γενικότερη συναίσθηση του κοινού πως οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος .

Το theshark.gr και ο Νίκος Κωστόπουλος σύμβουλος ιδρύσεως εταιρειών της Hellas Global αναζήτησαν τον τρόπο ,το κόστος ,την διαδικασία και τους σκοπούς για την δημιουργία ,διαχείριση και βιωσιμότητα μιας εταιρείας που θα έχει έδρα σε κάποια χώρα με χαμηλό φορολογικό σύστημα :

Αρχικά να διευκρινήσουμε πως οι offshore δεν είναι ούτε παράνομες ούτε αγγίζουν το χείλος της παρανομίας παρά την γενικευμένη παραφιλολογία των media. Εάν δεν μένετε σε κάποια χώρα που εφαρμόζονται οι  CFC-rules ,τότε η λειτουργία των εταιρειών αυτών είναι απολύτως νόμιμη.

Οι τρεις σημαντικότερες μορφές offshore εταιρειών είναι οι παρακάτω :

  • Private Limited (Ltd),
  • International Business Company (IBC)
  • Limited Liability Company (LLC).
  • Φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα κατηγορίες αλλά αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς και αξίζει να ασχοληθεί ένας αρχάριος χρήστης στην διαχείριση των εταιρειών αυτών

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε εταιρεία .Σε μια ιστορική αναδρομή οι εταιρείες είναι μια σχετικά νέα δομή που εμφανίζεται στην Μ.Βρετανία τον 16ο  αιώνα .Δημιουργήθηκαν για να διευκολύνουν τις διηπειρωτικές συναλλαγές μειώνοντας τα κόστη και το ρίσκο που αναλάμβανε μια ομάδα ατόμων που εμπλέκονταν άμεσα ή έμμεσα με αυτές . Η ιδέα της περιορισμένης ευθύνης και της συνέργειας  γεννήθηκε.  Από τότε πολλά έχουν αλλάξει όμως ο βασικός σκοπός δηλαδή ο περιορισμός της ευθύνης του ατόμου διατηρείται . Από αυτό προκύπτει ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό μιας αληθινής επιχείρησης .Αν και στις επιχειρηματικές συνεργασίας οι ιδιοκτήτες είναι τα άτομα που εγγυώνται την ευθύνη ,η ευθύνη στις επιχειρήσεις είναι περιορισμένη στην αξία του επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχει η κάθε μορφή οργάνωσης .

Προσωπικότητα των offshore επιχειρήσεων
Οι όροιentity ή  juristic person συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια επιχείρηση . Οι επιχειρήσεις είναι νομικά πρόσωπα ,έχουν την δική τους αξιοπιστία απέναντι στον νόμο ,όπως ακριβώς έχει και το άτομο.

Ευθύνη

Τι σημαίνει ο όρος ευθύνη στην επιχείρηση ; Όπως ακριβώς και το άτομο απολαμβάνει υποχρεώσεων και δικαιωμάτων έτσι και μια εταιρεία είναι ίση αντιμέτωπη προς τον νόμο .Η επιχείρηση διαπραγματεύεται συμβόλαια ,συνάπτει δανειοληπτικές συμβάσεις ,μπορεί να μηνύσει και ούτως καθ’εξής .Στο ίδιο πλαίσιο είναι υπεύθυνη εάν κάτι πάει στραβά.

Για παράδειγμα εάν δανείσετε μια επιχείρηση με 1000 ευρώ και δεν τα λάβετε ποτέ πίσω τότε μπορείτε να τα διεκδικήσετε μέσω της νομικής οδού . Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι μπορείτε να απευθυνθείτε μόνο στην εταιρεία και όχι στην διοίκηση τους μετόχους -όσο αυτοί δεν παραβιάζουν κάποιο νόμο .Ίσως και σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση έχει κάποια περιορισμένη ευθύνη αλλά σίγουρα οι μέτοχοι δεν έχουν κάποια έννομη συνέπεια.Οι μέτοχοι απολαμβάνουν ευθύνη ισοδύναμη με το ποσό του κεφαλαίου που διαθέτουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 

 

Για αυτό κάθε freelancer , κάθε άτομο πρέπει να έχει την δική του επιχείρηση ώστε να μην κινδυνεύουν τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία .

Περιουσία

Οι επιχειρήσεις ελέγχονται από κάποιον .Αν και στο σύγχρονο οικονομικό μοντέλο οι επιχειρήσεις ελέγχονται από άλλες ,στην πιο απλοποιημένη μορφή τους ελέγχονται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα .

Μια εταιρεία διανέμει μερίσματα -ποσοστά τα οποία αντιπροσωπεύουν την ευθύνη των μετόχων . Τα περισσότερα μερίσματα κάποιος έχει ,έχει μεγαλύτερη ευθύνη στην εταιρεία .Οι εταιρείες έχουν ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ,στην περίπτωση των IBC αυτό είναι τα 100.000 $το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε 100.000 μετοχές. Όμως το κεφαλαιουχικό απόθεμα δεν είναι απαραίτητο να ισοδυναμεί με το ποσοστό των μετοχών σε κλίμακα του ενός .Μπορεί κάποιος να λάβει 500 μετοχές με 20 $ την καθεμιά .Πιο περίπλοκες μορφές κατανομής ποσοστών είναι πιθανές όμως δεν θα αναλωθούμε να τις συζητήσουμε εδώ. Ανάλογα με την μορφή ίδρυσης ,μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου μιας επιχείρησης με αυτό που είναι κατατεθειμένο στα ταμεία της επιχείρησης .Για παράδειγμα εάν ιδρύσεις μια GmbH στην Ελβετία ,θα πρέπει να καταθέσετε ή να εγγυηθείτε το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας , την στιγμή που χρειάζεται μόλις το 50 % εάν δημιουργήσετε μια επιχείρηση .Από την στιγμή που επιχείρηση βγαίνει στις αγορές και μπορεί να διαπραγματευτεί η μετοχή της σε χρηματιστήρια οι νομικές απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες.

 

 

 

 

PRIVATE LIMITED, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY AND LIMITED LIABILITY COMPANY

Μόλις μάθατε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που έχει μια επιχείρηση -Νομική Προσωπικότητα-Ευθύνη και Ιδιοκτησία .Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ανάλυση των τριών πιο διάσημων νομικών μορφών των offshore εταιρειών .Την στιγμή που Ltd  & IBC έχουν αρκετά κοινά στοιχεία η LLC διαφέρει από την συνήθη δομή.

LIMITED AND IBC

Η IBC όπως τονίζεται από τους ανθρώπους της αγοράς είναι μια μορφή χωρίς περιορισμούς ,είναι η πιο δημοφιλής μορφή ιδρύσεως εξωχώριων εταιρειών και απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της εξαίρεσης από την φορολογία ,της δημοσίευσης του ισολογισμού τους και το σημαντικότερο έχουν μεγαλύτερη ανωνυμία.

Εξετάζοντας την μορφή τους δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά με την Limited .Και οι δύο έχουν διευθυντή και διοικητικό συμβούλιο , κεφάλαιο , περιορισμένη ευθύνη .Με την  βασική διαφορά να έγκειται στο  ότι οι  IBCs είναι πιο ευέλικτες στα παρακάτω χαρακτηριστικά . are more flexible regarding the design of these other features.

  • Οι διευθυντές τους δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο δημόσιο κατάλογο
  • Το διοικητικό τους συμβούλιο δεν εμφανίζεται σε κάποιο δημόσιο κατάλογο
  • Ένας διευθυντής και ένα μέλος του διοικητικού είναι αρκετά ,και την θέση αυτή μπορεί να έχει το ίδιο άτομο
  • Το κεφάλαιο που έχει καταθέσει και οι μετοχές μπορούν να κατανεμηθούν με απόλυτη ευελιξία
  • Το κεφάλαιο ποτέ δεν χρειάζεται να είναι κατατεθειμένο και μόλις 1$ είναι αρκετό .

Πέρα από τα παραπάνω οι IBC προσφέρουν τα παρακάτω :

Δεν έχουν εταιρικούς φόρους ή εξαιρούνται από αυτούς

Περιορισμένες λογιστικές υποχρεώσεις

Περιορισμένη ή μη υποχρεωτική δήλωση των φορολογικών τους στοιχείων

Περιορισμένη  ή καθόλου διαχειριστική προσπάθεια

Ένα από τα μειονεκτήματα των  IBCs συγκριτικά με τις Limiteds είναι ότι οι πρώτες δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν δραστηριότητα στην  χώρα στην οποία έχουν έδρα ή υποχρεούνται να πληρώσουν φόρο σε αυτή την περίπτωση .Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι χώρες αυτές είναι μικρά νησιά και ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να φανεί σημαντικός για την λήψη απόφασης ίδρυσης τέτοιας εταιρείας.

images (2)

 

 

Κανείς θα αναρωτιέται ποιος ο λόγος να υπάρχουν ακόμα οι  LIMITEDS ενώ οι IBCs  έχουν τόσα πλεονεκτήματα :

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία που απολαμβάνουν .Οι Limiteds εμφανίζονται κυρίως σε οικονομικά πιο αξιόπιστες χώρες το νομικό σύστημα των οποίων είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο .Εάν θέλετε να έχετε τραπεζικό λογαριασμό ή ο ισολογισμός σας να γίνεται δεκτός από συνεργάτες τότε οι Limiteds κάνουν την ζωή σας ευκολότερη.Επίσης οι Limiteds μπορούν να λάβουν εξαίρεση από πληρωμή φόρων .Αυτό είναι δυνατό για όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν τα αυτοαποκαλούμενο γεωγραφικό σύστημα επιβολής φόρων .Δηλαδή το κέρδος φορολογείται μόνο για περιπτώσεις που ασκείς δραστηριότητα στην χώρα εγγραφής της εταιρείας.

Οι πιο αξιόπιστες μορφές είναι αυτές στο Hong Kong και στην Σιγκαπούρη .Μπορεί να αποδειχθεί και ευνοϊκό η εταιρεία σας να αποδέχεται να πληρώσει εθελοντικά φόρο εκεί 16,5% ώστε να περιορίσετε τον φόρο στην  χώρα που είστε πολίτης λόγω των συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολόγησης.Δεν έχετε αυτή την δυνατότητα με τις IBC τις οποίες μπορείτε να ιδρύσετε μόνο σε φορολογικούς παραδείσους  και δεν έχουν τέτοια ευνοϊκά συμβόλαια.

Αλλά το κόστος της εξαίρεσης από τους φόρους έχει και το ανάλογο κόστος . Στην περίπτωση του Hong Kong θα πρέπει να τηρείτε λογιστικά βιβλία με αυστηρές προδιαγραφές και σε κάποιες περιπτώσεις να περνάτε και από ετήσιο έλεγχο.Οι τοπικές αρχές είναι αυστηρότερες και πιθανόν να χρειαστεί να διατηρείτε ένα πραγματικό γραφείο και όχι μόνο την εικονική διεύθυνση που σας προσφέρει η εταιρεία εγγραφής.

Σε αντίθεση κανένας δεν ενδιαφέρεται για την IBC αρκεί να πληρώνετε τα ετήσια κόστη ανανέωσης στην ώρα τους.

Εάν έχετε μια IBC τότε πρέπει να πληρώσετε κάποια τέλη διαχείρισης .Ανάλογα την μορφή αυτό μπορεί να κοστίζει από 150 μέχρι 300 $ αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και 1000$ .Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στους φόρους που θα έπρεπε να είχατε πληρώσει διαφορετικά .Επιπλέον να πληρώσετε αυτό το ποσό είναι το μοναδικό διαχειριστικό καθήκον και η επιβεβαίωση του ότι η εταιρεία σας υπάρχει ακόμα .

Οι πιο δημοφιλής μορφή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι η Μεγάλη Βρετανία .Η ευκαιρία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από Ευρωπαίους .Μια τέτοια εταιρεία είναι πολύ εύκολο να ιδρυθεί και να αρκετά φθηνή. Ένα ενδεικτικό κόστος είναι τα 750 ευρώ και περίπου 250 ευρώ ετήσια κόστη διαχείρισης.

Μια ακόμα καλή ευκαιρία είναι η ίδρυση εταιρειών στην Εσθονία για την οποία θα δημοσιεύσουμε αναλυτικό άρθρο.

images

IBCs International

Με έναν γρήγορο έλεγχο θα δείτε πως μπορείτε να ξεκινήσετε μια IBC με κόστος από 500 ευρώ .Εάν υπολογίσετε και τα κόστη δημιουργίας τραπεζικού λογαριασμού τότε αυτό μπορεί να αγγίζει τα 1000 ευρώ Σε αυτές τις τιμές μπορείτε να ξεκινήσετε μια εταιρεία στις Σεϊχέλες, το Belize ή μικρά νησιά της Καραϊβικής φυσικά με το να υποστείτε το τίμημα της κακής αξιοπιστίας των χωρών αυτών. Φυσικά το κόστος αυτό μπορεί να ανεβεί σημαντικά στα 1500 εάν αποφασίσετε να ιδρύσετε την εταιρεία σε στις Μπαχάμες , τον Παναμά ή Μαυρίκιο (εδώ η ονομασία είναι η Global Business Company(GBC2). Η πιο ακριβή περίπτωση είναι αυτή στα Νησιά Κέιμαν ,κάπου στα 4000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις των limiteds μία από τις πιο ακριβές μορφές ιδρύσεως είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην περιφέρεια Ras-al-Khaima  που αγγίζει τα 3500 ευρώ.Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν σημαντικό από πάροχο σε πάροχο καθώς η αγορά δεν έχει περιορισμούς , όμως πρέπει να είστε προσεκτικοί στην αρχική προ-κοστολόγηση καθώς οι τιμές συχνά αυξάνονται από το πρώτο εμαίλ προσφοράς που θα λάβετε.

Τέλος θα ασχοληθούμε με την περίπτωση των LLC Limited Liability Company

H LLC είναι μια ενωτική μορφή μιας εταιρείας με περιορισμένη ευθύνη και συνεργασία.Ιστορικά  γεννιέται τον 18ο αιώνα αλλά η σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα του νόμου στο Wyoming το 1977. Όπως ακριβώς και οι παραπάνω δομές έτσι και οι LLC εγγυώνται νομική προσωπικότητα και περιορισμένη ευθύνη. Σχετικά με την ιδιοκτησία υπάρχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες επηρεάζουν την φορολόγηση
images (1)

Η ιδιοκτησία στις LLCs γίνεται μέσω ενός συμβολαίου διαχείρισης .Μια  Limited Liability Company δεν έχει διοικητικό συμβούλιο ή διευθυντές μόνο μέλη .Τα μέλη αυτά ελέγχουν ποσοστό των  member-units παρόμοια με τις μετοχές.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των LLC είναι η ευελιξία στην οργανωτική δομή .Φανταστείτε δύο άτομα που δημιουργούν την εταιρεία .Και οι δύο επενδύουν 10.000 ευρώ αλλά συμφωνούν ότι ο πρώτος ελέγχει το 75 % .Αυτή η απόφαση μπορεί να προήλθε επειδή ο πρώτος θα αφιερώσει χρόνο στην διαχείριση της εταιρείας ενώ ο δεύτερος θα είναι σαν επενδυτής ή σύμβουλος. Οι LLC επιτρέπουν πιο περίπλοκους συνδυασμούς .Μια LLC με δέκα μέλη μπορεί να χορηγήσει 20  20 member-units στον καθένα από αυτούς .Αλλά το κάθε μέλος που καταβάλει διαφορετική προσπάθεια στην διαχείριση της εταιρείας μπορεί να ανταμειφθεί με 20 super-units τα οποία διπλασιάζουν την αξία των  basic-units. Μπορείς να διαρθρώσεις τον τρόπο λειτουργίας της LLC αρκεί να το περιγράφεις αναλυτικά στο  Operating Agreement. Αν και αυτό μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα , προκαλείται σύγχυση στους τραπεζίτες από την πληθώρα επιλογών και για αυτό είναι δύσκολο να βρεις τον κατάλληλο offshore τραπεζικό λογαριασμό για την περίπτωση σου. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται ότι η LLC αν και ιδρύθηκαν με το σκεπτικό των συνεργιών ,αρκεί μόνο ένα μέλος για να την δημιουργήσει .Μερικές μορφές αναγκάζουν την ύπαρξη τουλάχιστον δύο μελών .Αλλά επειδή δεν περιορίζεται στο  ότι πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο αλλά και νομικές μορφές μπορεί να ελέγχεις την LLC με κάποια άλλη offshore εταιρεία ή να αγοράσεις ένα »εικονικό μέλος (nominee-member)’για αυτό. member for that.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ASSET :

Οι LLCs παραδοσιακά είναι εταιρείες που απολαμβάνουν την ανωνυμία .Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται κυρίως για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι είναι αδύνατο να βρεθεί κάποιο στοιχείο για τα μέλη της εταιρείας .Αυτό το προνόμιο μπορείτε να το βρείτε σε μια εταιρεία στην Νεβάδα . Η μη κοινοποίηση των στοιχείων γίνεται ως μέτωπο προστασίας από τους οικονομικά συμβαλλόμενους μιας εταιρείας και έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και για απόκρυψη στοιχείων σε περίπτωση διαζυγίου.Η ίδρυση εταιρείας στο Νέβις ή στα νησιά Cook Νησιά Κουκ (Cook Islands)έχουν πρόσθετες παραμέτρους για την διασφάλιση της ανωνυμίας αυτής. Εάν μια LLC συσταθεί σωστά είναι αδύνατο κάποιος δανειοδότης να έχει πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία των μελών .Στο Nevis θα πρέπει να κατατεθεί η εγγύηση των 200.000$ για να μπορέσει κάποιος να κινηθεί νομικά .Αυτό και μόνο αποθαρρύνει τους δανειστές.

αρχείο λήψης

Η Φορολόγηση των LLC

H LLC φορολογούνται ανάλογα τον τρόπο απονομής μερισμάτων στους ιδιοκτήτες τους . Ενώ τεχνικά είναι λάθος να λέμε ότι είναι tax-free ,τις περισσότερες φορές πραγματικά είναι. Για αυτό το λόγο ονομάζονται “pass-through entity”. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος μοιράζεται αυτόματα στα μέλη της .Όσο η LLC δεν νοείται ως επιχείρηση τότε δεν χρειάζεται να επιβάλλεται να πληρώνει εταιρικούς φόρους. Αυτή η απευθείας διανομή των μερισμάτων είναι παρόμοιο με την γερμανική συνεργατική επιχείρηση.

Υπάρχουν λύσεις που είναι πιο κοντά στην ευρωπαϊκή νοοτροπία ,όπως το Isle of Man ο κρυμμένος φορολογικός παράδεισος μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετανίας . Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να λάβουν εύκολα το sales-tax ID που χρειάζονται εισαγωγικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις. Επίσης επειδή το Isle of Man είναι αποικία της Βρετανίας ,αν και δεν ανήκει σε ευρωπαϊκό έδαφος θεωρείται συμβαλλόμενο μέλος της τελωνειακής ένωσης.Το κόστος είναι σχετικά μεγάλο περίπου 1500 ευρώ και 1500 ευρώ για την ετήσια ανανέωση αλλά απολαμβάνετε τα οφέλη της μεγάλης οικονομικής αξιοπιστίας.

Στο debate ποια επιλογή είναι η καλύτερη δεν μπορεί να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση καθώς αυτό είναι παράγοντας που εφάπτεται των αναγκών και των απαιτήσεων σας.Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Hellas Global και τον Νίκο Κωστόπουλο στο kostopoylos@icloud.com για μια δωρεάν προσωπική συμβουλευτική .Τέλος εάν θέλετε απλά να περιορίσετε τα κόστη σας κάποια επιλογή μπορεί να είναι αυτές της Μάλτας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου.

 

Live tax free with your own offshore-business – because your life is yours!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.