Η Ηλεκτρονική Αθηνών κήρυξε πτώχευση

Οριστικά σε κατάσταση πτώχευσης κηρύχθηκε τελικά, παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και του βασικού μετόχου της Ιωάννη Στρούτση την τελευταία πενταετία, για την διάσωσή της.

Η σχετική απόφαση με αριθμό 267/13-4-2016  ελήφθη από ο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και κατόπιν αυτής από αύριο τα καταστήματα της αλυσίδας θα παραμείνουν κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη με βάση τις αιτιάσεις της διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες, η πορεία της οικονομίας, η περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, τα capital controls που –εκτός των άλλων– ενίσχυσαν την καχυποψία των ξένων προμηθευτών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την στάση των δανειστριών τραπεζών καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Παρά τις διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας, η πορεία της οικονομίας, η περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, τα capital controls που –εκτός των άλλων– ενίσχυσαν την καχυποψία των ξένων προμηθευτών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την στάση των δανειστριών τραπεζών καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.

Το επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο συναποφασίστηκε από τις τράπεζες, τους προμηθευτές και τους μετόχους τον Απρίλιο του 2015 είχε δημιουργήσει βάσιμες προοπτικές για την ανάκαμψη της εταιρείας. Όσα συνέβησαν, από τον Ιούνιο του 2015 και μετά, υπονόμευσαν και στη συνέχεια ακύρωσαν στην πράξη οποιοδήποτε σχεδιασμό.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας, να χάνονται μερίδια αγοράς και να αυξάνονται οι ζημιές. Έτσι, η Ηλεκτρονική, αφού εξάντλησε κάθε δυνατή εναλλακτική λύση, οδηγήθηκε στη σημερινή οδυνηρή απόφαση.

Η σημερινή εξέλιξη αφανίζει τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου, τη μόνη που ανταγωνίστηκε ευθέως τις πολυεθνικές, οι οποίες θα είναι και οι μόνες ευνοημένες από αυτή την συγκυρία. Τα καταστήματα της Ηλεκτρονικής από αύριο, 14-4-2016, θα παραμείνουν κλειστά».

Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία η εταιρεία για το διάστημα (1/7/2014 – 30/06/2015), η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 67 εκατ. ευρώ  και ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα 3 εκατ. ευρώ, με αρνητικά ίδια κεφάλαια και σύνολο υποχρεώσεών 88 εκατ. ευρώ. Η Ηλεκτρονική είχε σε λειτουργία 41 περίπου καταστήματα πανελλαδικά και 3 καταστήματα στην Κύπρο, ενώ απασχολούσε 450 εργαζομένους.

Comments are closed.